O společnosti

Historie společnosti

Firma ATREA vznikla v roce 1990 jako soukromá firma Ing. Petra Morávka, CSc.
Při svém založení se opírá o dlouholeté zkušenosti v oblasti mikroklimatu budov a hlavně rekuperace odpadního tepla. V této oblasti je zakladatel firmy autorem mnoha autorských osvědčení, patentů a průmyslových vzorů. Postupně se formuje výrobní program, jehož podstatou je rekuperace tepla.

V roce 1996 dochází k transformaci na právnickou osobu – ATREA s. r. o.
Na přelomu roků 1996 a 1997 se společnost stěhuje do vlastních, moderně zrekonstruovaných prostor. Tyto prostory jsou v roce 1999 znovu výrazně rozšířeny rekonstrukcí dalšího objektu s výrobními plochami přes 4 000 m2.

Od roku 1996 se budují postupně zastoupení v zahraničí. Probíhá certifikace podle evropských standardů ve spolupráci s TÜV Berlin, výrobky firmy ATREA s. r. o. se postupně prosazují i na náročných západoevropských trzích.
V roce 2003 je dokončena realizace nové aerodynamické zkušebny s nejmodernějším vybavením v ČR.

Současnost

V současnosti je sídlo společnosti v jablonecké čtvrti Rýnovice, kde vyrostla nová velká výrobní hala, jejíž kapacita byla od své výstavby v roce 2014 již dvakrát navýšena na současných 20 000 m2. Vzhledem k rostoucí výrobě je plánováno další rozšíření v několika následujících letech.

O vývoj, výrobu a prodej vzduchotechnických jednotek se v moderně zařízených a vybavených prostorách stará zhruba 400 spolupracovníků. I díky nim, se ATREA čím dál výrazněji orientuje na export výrobků do celé Evropy, který již převyšuje 60 % celkového objemu produkce.

Na domácím trhu se výrobky a systémy prodávají na přímo montážním firmám a v zahraničí přes dceřiné společnosti, které se nacházejí např. v Maďarsku, Polsku, Rakousku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Dánsku a Moldávii.

Výrobky firmy jsou pravidelně prezentovány na odborných výstavách, kde jsou vysoce ceněny z hlediska designu, užitných vlastností a vestavěné regulace.

about_hala_podel_cinematic.jpeg

Výrobní program

Zásadním  principem výrobního  programu  firmy ATREA  s. r. o. je snižování energetické  náročnosti  provozu  vzduchotechnických  zařízení, hlavně  uplatněním  moderních rekuperačních výměníků, dokonalé vestavěné regulace a postupný přechod na plně automaticky řízené systémy větrání.

V současné době se celý výrobní program člení do 5 hlavních oblastí: 

  1. Větrací jednotky a rekuperace tepla
  2. Větrání (velko)kuchyní
  3. Větrání, vytápění a chlazení rodinných domů a bytů
  4. Inovativní systémy pro RD a BD
  5. Měření a regulace
  6. Výstavba energeticky pasivních rodinných domů

koberovy-podzim2017-44_small.jpeg

Certifikace, legislativa

Firma ATREA s. r. o. klade zásadní důraz na zajištění kvality, bezpečnosti a bezporuchové funkce všech svých výrobků jak na tuzemských, tak i zahraničních trzích.
Firma úzce spolupracuje s řadou zkušebních ústavů a laboratoří, všechny výrobky jsou pravidelně testovány a zkoušeny.

Prohlášení o shodě

Na všechny výrobky firmy ATREA bylo vydáno prohlášení o shodě.
"Prohlášení o shodě" lze zaslat na vyžádání.

ES prohlášení o shodě

Na všechny výrobky firmy, na které se vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb. bylo vydáno ES prohlášení o shodě a jsou označovány značkou CE.
Elektromagnetická kompatibilita a elektrická bezpečnost byly ověřeny notifikovanou zkušebnou a na výrobky byly vydány certifikáty.

Hygienická nezávadnost

Jednotky DUPLEX a kuchyňské digestoře vyhovují podmínkám hygienické nezávadnosti.
Jednotky vyhovují i požadavkům na jednotky v tzv. "hygienickém provedení" a jsou použitelné i do zdravotnictví a dalších provozů se zvýšeným nárokem na čistotu prostředí.
Tato nezávadnost byla potvrzena expertizou Státního zdravotního ústavu v Praze.